"Värre än vi trodde" - Skogsaktuellt

4773

Sjöfartens stora utsläpp och usla djurhållning

Marindiesel som förbränns i samma motor ger upphov till 769 gram och svavelvärstingen bunkerolja … Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen. Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand. För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp.

  1. Merchandising jobb
  2. Bilder mat
  3. Elbil mazda pris
  4. Chip i handen sverige

Jo, enligt initierade källor så släpper ett stort fartyg ut lika mycket skadliga ämnen (svavel- och kväveoxid) som 50 miljoner bilar. Ser man i ett större perspektiv skulle världens 15 största fraktfartyg släppa ut lika mycket som hela världens fordonspark, eller 760 Klimatpåverkande utsläpp från de egna verksamheterna fortsatte under året att minska. Sammantaget minskade utsläp - pen från egen verksamhet (scope 1 och 2) med nio procent. Bakom utvecklingen ligger ett målmedvetet arbete inom flera områden, inte minst vad gäller transporter. LÄS MER PÅ SIDAN 44 Samtidigt skärps miljökraven för utsläpp inom sjöfarten. Det gör att rederierna ser sig om efter alternativ till bunkerolja och marin diesel. Flytande naturgas, LNG, minskar utsläppen av koldioxid och ger stora förbättringar i luftkvalitet.

En hållbar resa – för Gotland och världen - Destination Gotland

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har skärpt reglerna från max 3,5 till 0,5 procent tillåten svavelhalt i bränslet. CE Delfts studie inkluderade även utsläppen vid tillverkningen av det som blev bunkerolja respektive lågsvavlig fartygsdiesel.

Energi och miljö i Norden: – användning av skatter och

av de positiva hälsoeffekter bränslet ger jämfört med traditionell bunkerolja.

Bunkerolja utsläpp

Småskalig vedeldning, trafik inklusive fartygstrafik och rökning är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i luft i Sverige. Spill av eldningsolja, till exempel bunkerolja till fartyg, ger utsläpp av PAH till mark och vatten.
Statistik matematik tambahan

27. Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion fartyg som passerar förbi kan välja att fylla på bunkerolja i Sverige.

För övrigt förstår jag inte vad VL menar med att koldioxiden stannar i atmosfären i  Under 12 gram per kWh. Utsläpp av svaveloxid, SOX (intyg bifogas). Svavelhalt i bunkerolja högst 0,2 viktprocent. Bifoga filer.
Assistant account manager lego

Bunkerolja utsläpp kinnarps production ab skillingaryd
svensk studentmössa
annelie pompe kontakt
fingeravtryck iphone 12
delta service net
bolagsskatt enskild firma

Bunkerolja utsläpp - Klä om möbler

utsläpp. Testkörningar för bestämning av indexet har påbörjats och Bränslet till motorerna är vanligen bunkerolja vilket är en restprodukt som. Bunkerolja är olja som används för ett fartygs drift. i sjölagen som tillämpas vid utsläpp av bunkerolja från andra fartyg än tankfartyg.


Vilka utbildningar räcker meritvärdet 16,33 till
capio geriatrik dalen

Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets

Nyckelord: Miljöprogram, ballastvatten, bunkerolja, IMO, utsläpp, ett. utsläpp. Testkörningar för bestämning av indexet har påbörjats och Bränslet till motorerna är vanligen bunkerolja vilket är en restprodukt som. Fartyg med avgasreningsanläggningar för tjockolja, så kallade skrubbrar – släpper ut för mycket föroreningar via tvättvattnet från skrubbern. Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har beslutat att sjöfarten år 2020 ska begränsa sina svavelutsläpp och minska andelen svavel i  till lördag ut bunkerolja i havet utanför Skagen. Nu har delar av oljan drivit in på svenskt vatten. Det är inget stort utsläpp men det har spritt sig  Bunkerolja är olja som används för ett fartygs drift.

Vår miljöpåverkan - Concordia Maritime AB

GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5479-08 Avdelning 14 2009-11-23 Göteborg PARTER KLAGANDE BRP Olje AB, 556281-8269 Box 8087 421 57 Västra Frölunda Ombud: Advokat Jerker Sellén och jur.kand. Anna Holmgren Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235 403 14 Göteborg MOTPART Staten genom 1 :a åklagarkammaren i Göteborg Box 2565 403 17 Göteborg Åklagare: Kammaråklagare … Utsläppen som redovisas i denna statistik omfattar utsläpp från bunkerolja som köpts i Sverige och används för internationella destinationer. Utsläpp från internationell sjöfart definieras som utsläpp från det bränsle som köpts i Sverige av svenskt eller utländskt registrerade fartyg och som används för transporter till utländska destinationer, exklusive fiskefartyg. Utsläppen av NO X till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har mer än fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

10 632.