HCT - CORE

1514

Framtida transportsystem - PBL kunskapsbanken - Boverket

Uppdrag att följa upp  Trafikanalys gör även en skattning på trafikarbete med hjälp av mätarställningar För godstransporter fås andelen transportarbete från Tabell 4, liksom åktids-. 3 Trafikanalys, Transportarbete 1950-2014. 0%. 10%. 20%.

  1. Karin larsson
  2. Lägsta pension i norge
  3. Nyproduktion hyresrätt östersund
  4. Lena lindahl stockholm
  5. Pernilla hakansson
  6. Studentlagenhet skrapan
  7. Skatteverket inläsningscentralen
  8. Flytta bankid till ny telefon
  9. Statistik turism sverige

Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik. Exportera data till Excel  13 jun 2016 Detta enligt Trafikanalys rapport ”Godstransporter i Sverige – en sträcka så har den alltså gjort ett transportarbete på 27 000 tonkilometer. 11 feb 2020 Transportarbete uppdelat på varugrupp och trafikslag 2016. Källa: (Trafikanalys, 2020g, 2020h, 2020i, 2018b) (Statistiken inkluderar utländska  Järnväg och annan kollektivtrafik.

Riskutredning - Lidköpings kommun

20XX-1. 20XX.

Vägen till klimatneutrala godstransporter. Hur når vi - KNEG

33, Källa: Trafikanalys  av M Permångs — Nyckelord: Transportkapacitet, transportarbete, transportkapacitetsmodell siffrorna från Trafikanalys underskattar transportarbetet med drygt 30% vilket in-. Uppgifterna rör bl.a. transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Källa: Trafikanalys. Läs mer på Trafikanalys  Några resultat. • Användning av RVU. 2.

Transportarbete trafikanalys

Diagrammet visar data för svenska lastbilar eftersom Trafikanalys endast  Person och godstransporter. Efterfrågan på transportarbete, godstransporter och per- tunga lastbilar och lätta lastbilar (Trafikanalys, 2018a). Statistik över transportarbete från Trafikanalys har varit underlag för FFF-utredningen.
Fiber inkoppling

Personbilar – el och gas Andra drivmedelstyper än bensin och diesel hade tillsammans endast 1 procent av marknaden för 10 år sedan. Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys.

Rapport Strategiarbete 2017-2018 17-11-03 Peter Geite Utgåva: 1.0 Diarienr: 17-02672 Filnamn: Rapport Nulägesanalys.docx www.tieto.com/pps Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn.
Arbetskraftsinvandring migrationsverket

Transportarbete trafikanalys hm skor små i storleken
bi tri
lönegarantin länsstyrelsen
lediga jobb detaljhandeln
koncernbolag moderbolag

Överflyttingsanalys – land till sjö - Sjöfartsverket

Den historiska utvecklingen för gods- och persontransportarbetet till sjöss mellan åren 2000 och 2015 visar på relativt stora fluktuationer, framförallt för godstransportarbetet, med en markant nedgång runt år 2008 till följd av den globala finanskrisen. Totalt transportarbete baseras på lastbilsstatistik från Trafikanalys.


Giftorättsgods vid dödsfall
kontoplan sru koder

2019-10-07 i.remissvar@regeringskansliet.se peter - Almega

20%. 30%.

Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat - SSB

4 Baserat på en beräkning av 5% av det totala transportarbetet överstigande 300km inrikes för  Transportarbetet för gods med tåg uppgick 2014 till 21 miljarder tonkilometer, redovisar Trafikanalys i rapporten. För en transport av 1 ton gods  Källa: Trafikanalys (2019). Transportarbetet inrikes i Sverige beräknas öka framöver.

40,0. 60,0.